Výstava z Podkrkonoší – SPV

SPOLEK PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV (SPV)

Spolek byl založen na základě veřejné výzvy v roce 1989. Počátek devadesátých let činnostem různých sdružení moc nepřál. Spolu s euforií, nabytou svobodou a nadějí přišel také individualismus: stav mysli neslučitelný se spolkovým režimem. Nástrahám nové doby však čerstvě vzniklá parta výtvarníků odolala. Na srdci jí ležela hlavně prosperita spolku, výtvarný růst a v neposlední řadě i rozvíjení společného aktivního života.

V řadách spolku se od jeho vzniku vystřídaly desítky více či méně aktivních výtvarníků. Vznikla pestrá mozaika výtvarných žánrů od malby, kresby, grafiky, přes fotografii, dřevěné a kamenné plastiky, keramiku, textilní techniky až po tematické krajky tvořené paličkováním.

Prezentování svých děl na pravidelných společných výstavách se zdaleka nestalo jedinou spolkovou činností. Členové pořádají, nebo se účastní výtvarných plenérů u nás i v zahraničí. Občasné jsou i oblíbené akce jako „cyklovýlety“, nebo třeba zimní  „běžkopěšky.“ V roce 2014 vydal spolek svůj Almanach mapující jeho dosavadních 25 let života. A oslavy pokračovaly. Ke třicátému výročí vzniku uspořádali členové 1. Výtvarnický ples, jehož výtěžek darovali výtvarnému oboru trutnovské ZUŠ.

V současné době má spolek 13 „zrajících“ členů.

Zkrátka spolek spolu spolkově, společně a spokojeně žije.

Tomáš Fišera – Akvarely

Narozen v roce 1983 v Praze. Vystudoval SUPŠ v Praze obor propagační grafika. Pochází z umělecké rodiny, a tak měl již odmala možnost studovat různé výtvarné techniky. Malbě se věnuje téměř celý život a poslední 4 roky výhradně akvarelu. Tato technika nabízí obrovskou škálu postupů, a protože malba musí být provedena rychle a s jasnou strategií, je tento proces také vzrušující výzvou.
Obrazy krajin a městských scén vznikají převážně v plenéru, ale inspirací je často i kombinace vzpomínek, nálad, skic a fotek z navštívených míst. Výsledné dílo lze vnímat jako imaginární krajiny, které dávají lidem možnost promítnout si na tato místa svůj vlastní pohled.
Autor maluje dynamicky a expresivně s důrazem na světlo. Do svých děl zaznamenává pocitové sdělení, náladu místa, ale i svou vlastní. Akvarel je pro něj svou křehkostí a jemností tou nejlepší technikou pro tyto snové scény, které podnítí vaši představivost.
Jeho díla se v posledních letech zúčastnila mnoha výstav v zahraničí (Florida, Singapur, Indie, Itálie, Slovinsko, Thajsko, Indonésie, Polsko aj.), kde získal několik ocenění a stal se také ambasadorem značky Renesans. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách soukromých sběratelů umění v různých koutech světa. Jeho velká záliba – lezení po skalách – jde ruku v ruce s tvorbou pod širým nebem.
Výstava Akvarelů je souhrn tvorby posledních dvou let.