Můžeme jej vnímat jako rozum a umění nebo umění s rozumem,
či jenom um jak je libo…

Výtvarné aktivity občanů Otrokovic v novodobých dějinách lze zaznamenat již za éry rozmachu Otrokovic v souvislosti s příchodem firmy Baťa do našeho města. V období před druhou světovou válkou to byli zejména výrazní, umělecky orientovaní kantoři jako Valeš Lísa, Emanuel Granát, Vladimír Konvička a jiní, kteří svou prací podporovali a rozvíjeli u tehdejší mladé generace lásku k umění. Z těchto kořenů se pak po druhé světové válce zrodil výtvarný kroužek někdejšího závodního klubu pod vedením akademického malíře Františka Mikulky. Mezi výrazné osobnosti výtvarného života mezi lety 1950 až 1990 patřili v našem městě Jaromír Dračka, Vladimír Doležel, Drahoslav Janík, Vojtěch Otta, Rudolf Přikryl, Bohuslav Hanulík a další. Jejich tvorba přesáhla svou kvalitou hranice našeho města a jejich díla se dostala do řady významných galerií i soukromých sbírek. Je jen logickým vyústěním dějinného vývoje, že po této silné generaci výtvarníků z druhé poloviny 20. století přišla generace další, která však již pracuje v jiných podmínkách. Z důvodů lepší komunikace s vedením města, zajištění finančních prostředků a celkové organizace výtvarníků v Otrokovicích bylo 21. 11. 2011 založeno Občanské sdružení Rozumění – dnes zapsaný spolek Rozumění. Tento Spolek sdružuje výtvarníky různých profesí: keramiky, malíře, grafiky, řezbáře, sochaře, kaligrafiky i kováře. O jejich aktivitách se můžete dočíst v dalších kapitolách našich stránek.

Jiří Holub