Medek David

1. března 1969 • Brno

Do roku 1999 žil v Brně, potom v Hulíně a od roku 2008 žije a tvoří v Otrokovicích. V roce 1987 se vyučil jako dřevomodelář a kovomodelář. V roce 1990 maturoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, kde následně tři roky vyučoval. V letech 1992–1998 studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, v ateliéru sochařství. Od roku 2000 působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaujala mě možnost „využívat“ sochu netradičním způsobem – použít ji jako nástroj ke vzniku obrazu – což podstatně rozšiřuje přístup k jinak klasickému médiu. Vliv na moji práci měla snad návštěva tiskárny, okouzlení rotujícími válci a právě ona vazba mezi trojrozměrným předmětem a potištěnou plochou. Inspiraci pak lze najít kdekoliv, například i v tak běžném jevu jako je otisk pneumatiky. Otištěná tiskátka zanechávají stopy podobné vzorcům a ornamentům. Ornament je další téma mé výtvarné tvorby.

http://www.medek.cz