Řezníčková Ivana

5. prosince 1965 • Gottwaldov

Od narození žije v Otrokovicích, od roku 1998 v Bělově. Vystudovala gymnázium a UP v Olomouci – pedagogickou fakultu obor ruština a výtvarná výchova. V současné době učí výtvarnou výchovu na ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Dlouhodobě spolupracuje s dětským humanitárním hnutím “Na vlastních nohou“, založeným p. Bělou Gran Jensen. Princip pomoci je v získávání peněžních prostředků pro děti válkami postižených zemí formou prodeje výtvarných prací. Ve své tvorbě se zabývá hlavně keramikou a to jak točenou, tak i figurální. Tvoří keramické objekty – vázy, světla, mísy a další.