Sochy v parku

Historie vzniku soch se datuje vlastně od roku 2006, kdy se čtyři výtvarníci spontánně dohodli a uspořádali první řezbářské sympozium a následně v roce 2007 i 1. Otrokovický výtvarný salón. Od toho roku se každoročně sochařilo, vyráběla keramika, organizovaly výstavy až v roce 2010 došlo k dohodě s tehdejší starostkou paní Matuszkovou, město poskytlo peníze na materiál, výtvarníci svůj um a čas, a vznikly první tři sochy v parku před Společenským domem. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem a tak se každoročně shání dubové kmeny, vrčí pily a brusky, tlučou dláta a během tří let vstanulo ve zmíněném parku 13 soch, které park výrazně ozdobily. Park před otrokovickou poliklinikou zdobí zatím pětice nových soch inspirované daným místem. Po instalaci 13 soch v parku před Společenským domem jsme instalovali další sochy v parku u Městské polikliniky. Připravují se i další místa ve městě, které budou zdobit sochy našich výtvarníků.