Holub Jiří

10. června 1951 • Vsetín

Do roku 1955 žil v Lazech u Valašského Meziříčí, potom v Otrokovicích. Je vyučen provozním elektromontérem. Maturoval na SPŠ strojní ve Zlíně, obor stroje a přístroje v elektrotechnice. V roce 1985 dokončil tříletý Institut výtvarné fotografie u prof. Birguse. Pracoval v otrokovickém Svitu jako vedoucí výtvarník v oddělení propagace. Po revoluci v roce 1992 se stal spoluzakladatelem tiskárny HART PRESS, spol. s r.o., odkud odešel v roce 2004 a od té doby se plně věnuje řezbářské práci. S řezbařinou začal v roce 1977 a s výjimkou let 1992–2004, kdy byl zcela zaneprázdněn podnikáním v polygrafii. Ve své tvorbě propojuje řezbářské řemeslo s dekorativními prvky s přírodními motivy. Nejčastěji používá materiál jako je lípa, dub, jasan, javor, ale i topol, jilm, modřín a okrajově i další druhy dřeva. Při povrchové úpravě aplikuje výraznou barevnou patinu. V současné době spolupracuje s dalšími řemeslníky – kovářem a vitrážistou. V minulých letech se zúčastnil řady jak klubových, tak i samostatných výstav na Moravě. Své práce jsou i v soukromých sbírkách v Německu a Kanadě. Spolu se svými kolegy výtvarníky organizuje dnes již populární Otrokovický salón a sochařská sympózia. V roce 2011 založil Občanské sdružení Rozumění, dnes zapsaný spolek Rozumění. Organizuje různé výstavy a účastní se dalších výtvarných aktivit.

www.rezbar-holub.wz.cz