Macáková Světlana

Sokolová Světlana

28. listopadu 1973 • Kroměříž

SPŠ strojní (1988–1990), SUPŠ v Uherském Hradišti (1990–1994, obor – výtvarné zpracování keramiky, J. Vlach, J. Groš),  PdF UP v Olomouci (1995–1996), dálkové doplňující pedagogické vzdělání – mistr odborného výcviku, v r. 1997 získala pedagogickou způsobilost pro mistry odborné výchovy. Pedagogická činnost: učitelka výtvarného oboru (od r. 1996) , 1999–2000 praxe na ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích (II. Stupeň) a současně praxe při ZUŠ Otrokovice (výtvarný obor). Kromě zájmu o výtvarné umění  a práci s dětmi, ji velmi zajímá i využití umění v praxi, zkoušení nových netradičních postupů a přístupu k umělecké tvorbě. Od začátku studia na SUPŠ má zařízen vlastní ateliér, který slouží k seberealizaci vlastních uměleckých postupů. Její práce zdobí řadu soukromých i veřejných interiérů. Do Unie výtvarných umělců České Republiky byla přijata v roce 2006 (23 – Sdružení výtvarných umělců a teoretiků  jihovýchodní Moravy). Prezentace např. Senát ČR, zahraniční výstavy – Maďarsko, Slovensko, Polsko, Československá obchodní banka, výstava Poezie s keramikou (2004). V současné době studuje na humanitní fakultě UTB ve Zlíně se studijním zaměřením na sociální pedagogiku. Již několik let také současně pracuje jako lektorka kurzu keramiky pro dospělé v Otrokovické Besedě.