Dobešová Renata

Narozena 1965 • Zlín

Po absolvování Střední školy koželužské krátce pracovala v závodu Svit. Po mateřské dovolené podnikala v gastronomickém oboru. Avšak vždy ji zajímalo spíše výtvarné umění. Nejdříve to byla práce s keramickou hlínou a kresba. Rozhodla se také pro další studium. V roce 2010 úspěšně absolvovala na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, obor Sochařská tvorba u Ak. soch. Radima Hankeho. Ze sochařských technik převládá práce se dřevem, z výtvarných technik olejomalba. V nedávné době vedla výtvarný kurz pro děti v DDM Astra Zlín. Současně studuje Univerzitu třetího věku obor kaligrafie a pracuje jako floristka.
Kontakt: renata.dobesova@gmail.com • 724 455 402