Světlem a stínem

Radim Hanke/ Martin Čada – Světlem a stínem

Výstava Světlem a stínem v otrokovické Městské galerii představí veřejnosti práce dvou umělců spjatých s prostředím Zlína. Sochaře Radima Hankeho a malíře Martina Čadu není třeba dlouze představovat. Oba jsou nedílnou součástí zlínské umělecké scény. Společným jmenovatelem vystavené kolekce je práce se zobrazující formou. Radim Hanke pro výstavu připravil kolekci sochařských realizací, ve kterých zkoumá tvary individuální fyziognomie a možnosti i nemožnosti tlumočení reality do uměleckého díla. Jedná se o hlavy, busty a figury vytvořené podle konkrétních ženských modelů. Tradiční sochařská disciplína individuálního imaginárního portrétu je pro něj dobrodružstvím i tajemstvím současně. Cílem jeho práce je snaha pochopit růst tvaru a potřeba přeložit tuto problematiku pomocí sochařských prostředků. Martin Čada přichystal soubor obrazů z posledního tvůrčího období. Společným jmenovatelem vystavených pláten je figura, obvykle podaná v drastické pozici odkazující na náměty křesťanské ikonografie i antické mytologie. Autor používá gestický a expresivní malířský rukopis, brutálním způsobem útočí na plochu obrazu a usiluje o co nejvíce intenzivní výsledný účinek. Na člověka nahlíží jako na bytost, jejíž bolest pramení z podstaty lidství, které je v průběhu věků neměnné a opakující se.